Wat is Chroom 6?

Chroom-6 (Cr-6 of Chroom(VI)oxide of chroomtrioxide) is een metaalsoort die zich goed hecht aan chemische stoffen. Het heeft een roestwerende werking en is daarom veel toegepast in verf. Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot (long)kanker.

Toepassingen

Waar wordt Chroom-6 voor gebruikt?

Chroom-6 wordt vooral toegepast in verflagen van:

  • Bruggen

  • Defensievoertuigen

  • Viaducten

  • Tankers

  • Treinen

  • Gebouwen

Gezondheidsrisico’s

Tussen de jaren ’60 en ’80 is Chroom-6 veel geproduceerd en verwerkt in de verf en staalindustrie. Nadat dierproeven aan hebben aangetoond dat Chroom-6 kanker kan veroorzaken, is het gebruik ervan afgenomen. De stof kan op 3 manieren in het lichaam terecht komen:

  • Via de huid
  • Door inademen
  • Door inslikken

Hiermee is het aanzienlijk gevaarlijker dan asbest aangezien asbest niet of nauwelijks door de huid wordt opgenomen. De kans op blootstelling is dus groot.

Wet- en regelgeving

Chroom-6 is een CMR-stof dat staat voor: Carcinogeen, Mutageen, Reproductietoxisch. Aan het verwerken van deze stoffen worden extra verplichtingen gesteld vanuit de overheid. Zo bent u verplicht om maatregelen te nemen om contact met croom-6 te voorkomen. De inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stelt het volgende:

Chroom-6 Vraagstuk?

Chroom 6 Expert BV is er voor ieder facet. Van analyse en onderzoek tot advies en verwijdering.

Neem contact op